Épületfeltüntetés

Földmérési szolgáltatások Szentendre vonzáskörzetében.

Az épületfeltüntetés célja,

hogy a megvalósult felépítmény rákerüljön mind a nyilvántartási térképre, mind a tulajdoni lapra, így az ingatlan-nyilvántartás részévé váljon, ugyanis hivatalosan így bizonyítható az épület létezése.

Az épületfeltüntetés feltétele,

az eredeti, jogerős használatbavételi, vagy fennmaradási engedély.

Munkamenet:

1. Megrendelés felvétele

Az előzetes telefonos vagy e-mailes érdeklődést követően a megrendelés felvétele e-mailben történik. Legfontosabb és szükséges információ: település, helyrajzi szám! Térképmásolat, tulajdoni lap nem szükséges!

2. Földhivatali adatok beszerzése

Földmérő végzi.

3. Terepi mérés

Tulajdonossal egyeztetett időpontban történik. Ha a telekre való bejutás nem akadályozott, nem szükséges, hogy a tulajdonos is jelen legyen (önállóan is elvégezzük), az épületen belül nem kell mérést végeznünk, csak a külső kontúrt mérjük!

4. Épületfeltüntetési vázrajz elkészítése

Épületfeltüntetési vázrajz és a hozzá tartozó munkarészek elkészítése és földhivatali záradékoltatása (vizsgálat). A földhivatali záradékolás kb. 4-8 hetet vesz igénybe!

5. Igazolás átadása

Az igazolás (1-3 példány záradékolt Épületfeltüntetési vázrajz) átadása, vagy postázása a megrendelőnek (tulajdonosnak).

6. Földhivatali iktatás

A lezáradékolt Épületfeltüntetési vázrajzok, kérelem (nyomtatvány), eredeti, végleges használatbavételi engedély / határozat / igazolás vagy tudomásulvétel, 6600 Ft bejegyzési illeték megfizetésével, leadása a földhivatali iktatóba, melyet követő napon az épületfeltüntetés iránti kérelem már széljegyként megjelenik a tulajdoni lapon. A teljes bejegyzésről a földhivatal postai úton küld egyszerűsített határozatot.

Forduljon hozzánk, segítünk!

Több mint évtizedes tapasztaltunk, hogy az épületfeltüntetés gyakran sürgőssé válik hagyatéki, adás-vételi, hitel-ügyintézési, épületbővítési folyamatok során. Ilyenkor minden nap számít, hogy az épület mihamarabb a nyilvántartás részévé váljon, vagyis felkerüljön a tulajdoni lapra. Ennek gyors és korrekt elintézésében szeretnénk támogatni a hozzánk fordulókat!