Épületmegszüntetés

Földmérési szolgáltatások Szentendre vonzáskörzetében.

Az épületmegszüntetési vázrajz célja,

Az épületmegszüntetés célja, hogy a földhivatali nyilvántartásban lévő építmény törlésre kerüljön mind a nyilvántartási térképről, mind a tulajdoni lapról, így megszűnjön az ingatlan-nyilvántartási létezése. Ennek legfőbb oka nyaralóval, hétvégi házzal rendelkező ingatlan megvásárlása esetén az illeték mértéke csökkenthető beépítetlen területté történő átminősítéssel, melynek részét képezi az épületmegszüntetés. Más esetben építkezést megelőző hivatalos bontás az ok.

A jelenlegi jogszabályi feltételek esetén amennyiben a telek az épület elbontásával „beépítetlen” lesz, úgy földmérői vázrajz nem szükséges. Vázrajzot az épület megszüntetéséről csak akkor kell készíttetni, amennyiben az épület elbontását követően továbbra is marad a telken egy vagy több épület.

Szükséges:

Bontási engedély, vagy határozat, illetve igazolás eredeti, jogerős példánya. Illetékes önkormányzat adja ki.

Munkamenet:

1. Megrendelés felvétele

Az előzetes telefonos vagy e-mailes érdeklődést követően a megrendelés felvétele e-mailben történik. Legfontosabb és szükséges információ: település, helyrajzi szám! Térképmásolat, tulajdoni lap nem szükséges!

2. Földhivatali adatok beszerzése

Földmérő végzi.

3. Terepi mérés

Tulajdonossal egyeztetett időpontban történik. Ha a bejutás nem akadályozott, nem szükséges, hogy a tulajdonos is jelen legyen (önállóan is elvégezzük), azonban az épület elbontott állapota szükséges!

4. Épületmegszüntetési vázrajz elkészítése

Épületmegszüntetési vázrajz és a hozzá tartozó munkarészek elkészítése és földhivatali záradékoltatása (vizsgálat). A földhivatali záradékolás kb. 30 napot vesz igénybe!

5. Igazolás átadása

Az igazolás (1-3 példány záradékolt Épületmegszüntetési vázrajz) átadása, vagy postázása a megrendelőnek (tulajdonosnak).

6. Földhivatali iktatás

A lezáradékolt Épületmegszüntetési vázrajzok, kérelem (nyomtatvány), eredeti, végleges használatbavételi engedély / határozat / igazolás vagy tudomásulvétel, 6600 Ft lejegyzési illeték megfizetésével, leadása a földhivatali iktatóba, melyet követő napon az épületmegszüntetés iránti kérelem már széljegyként megjelenik a tulajdoni lapon. A teljes bejegyzésről a földhivatal postai úton küld egyszerűsített határozatot.

Forduljon hozzánk, segítünk!

Több mint évtizedes tapasztaltunk, hogy az épületmegszüntetés gyakran sürgőssé válik bontási, épületbővítési folyamatok során. Ilyenkor minden nap számít, hogy a bontás, illetve az építkezés mielőbb megkezdődhessen. Ennek gyors és korrekt elintézésében szeretnénk támogatni a hozzánk fordulókat!